Sáng tạo xe máy “độc” từ đồng hồ

Dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của mình, con người đã làm nên những chiếc xe máy “độc” từ những chiếc đồng hồ bỏ đi, chúng có đầy đủ các bộ phận của một chiếc xe máy bình thường như: bánh, gương, xích…trông khá chân thực.

Những bộ phận của những chiếc đồng hồ hỏng tưởng như không còn hữu ích đã được sử dụng để làm nên những chiếc xe máy nhỏ rất độc đáo, thú vị.

Dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của mình, con người đã làm nên những chiếc xe máy “độc” từ những chiếc đồng hồ bỏ đi, chúng có đầy đủ các bộ phận của một chiếc xe máy bình thường như: bánh, gương, xích…trông khá chân thực.

Chúng ta hãy xem những chiếc xe máy độc đáo này ngay dưới đây:

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status